Stel je voor: een tafel die met Led lampjes aangeeft hoeveel jij en je andere tafelgenoten aan het woord zijn en zo duidelijk, doch subtiel feedback geeft op het groepsproces (en vooral aan degene die op de praatstoel zit). Hij bestaat. Al zo’n 4 jaar. Zou het niet mooi zijn als we nog meer gebruik kunnen maken van dit soort technologie om het onderwijs beter en meer ‘personalized’ te maken?

Bron: Bachour, 2009

Bron: Bachour, 2009

Een van de vragen die op me opkwam toen ik  het mooi vormgegeven Trendrapport 2014-2015 las. Kennisnet selecteerde hiervoor technologische trends die relevant zijn voor het onderwijs, waarvan learning analyicts een van de belangrijkste is.

Learning analytics: wat is dat ook al weer?
Kort gezegd: het benutten van leerdata van studenten om hun onderwijs te verbeteren. Welk leermateriaal bekeken ze wel/niet/ en uitgebreid of kort, wat leken ze moeilijk te vinden, wat ging ze makkelijk af en hoe leerden en scoorden ze ten opzichte van peers? Niet alleen in Blackboard of Moodle, maar juist ook daarbuiten. School of one doet dat nu al, waarbij de leeromgeving zich aanpast aan de leerling. Gaat hij snel door de stof? Dan wordt de moeilijkheidsgraad opgeschroefd. Loopt hij vast? Dan krijgt hij een aantal suggesties, bijvoorbeeld om een andere opdracht te doen of samen te werken met een peer die dit onderdeel al goed beheerst. Dit alles zonder tussenkomst van docenten.

Learning analytics: en de docent dan?
Docenten kunnen beter overzien hoe het met een student, een groep of bepaald leerthema gaat. De ene student zal hij meer begeleiding bieden, de andere student wellicht meer uitdaging. En in de gezamenlijke colleges blijft er meer tijd over om te oefenen met moeilijke materie.

Bron: Kennisnet

Bron: Kennisnet

Learning Analytics: zijn er al mooie voorbeelden?
Ja, hoewel nog beperkt, lijkt het. De techniek is er al, maar het is de kunst om met de juiste ICT, zo bleek ook uit onderzoek van SURF, goede en relevante data te verzamelen uit de berg van informatie die beschikbaar is. Dat vereist het bundelen van krachten: onderwijskundig, data analytisch en technologisch.

Niet gek dus dat de computer science KU Leuven professor Erik Duval een koploper is op dit gebied. In zijn Ted laat hij zien hoe hij niet alleen de digitale ’traces’ van zijn studenten meet (zoals elke keer dat ze een blog plaatsen of dat ze reageren op een forum) maar ook hun ‘mood’ (vertwijfeling of juist enthousiasme) gedurende het college (min. 14:30 in de video).

Learning Analytics: doen we al iets in Nederland?
Ja, in opdracht van SURF zijn al meerdere grassrootprojecten uitgevoerd. Zo experimenteert de Universiteit van Utrecht met het verbeteren van de beeldinterpretatie vaardigheden van hun geneeskunde studenten. Bij een foute diagnose is het voor een student niet altijd duidelijk wanneer in zijn beeldinterpretatieproces de fout is gemaakt. Door te traceren hoe een student naar een CT-scan kijkt, kun je hier meer specifieke feedback op geven.

En in Maastricht krijgen studenten verbeterde feedback op hun voortgangstoets resultaat doordat ze in hun ProF systeem precies zien hoe ze scoren ten opzichte van hun peers en wat hun toekomstige scores zullen zijn als ze op dezelfde voet doorgaan.

En op de TU Delft, die gisteren in navolging van Harvard, de eerste Extension school startte, ontwikkelen studenten in het Feedbackfruits team, een app voor directe feedback en interactieve colleges.

Zijn er nog meer mooie voorbeelden? Deel ze hieronder door te reageren op deze blogpost.