7 antwoorden op de global talent risk

Deze maand kwam het rapport “Global talent risks 2011” uit van het World Economic Forum. Ondanks de relatief hoge werkeloosheid op dit moment, voorspelt het WEForum op korte termijn een flink tekort aan hoger opgeleiden werknemers.

Educators, verzorgenden en technici gevraagd
Dat is geen verrassende boodschap. Wel nieuw is dat het een onderzoek betreft binnen 25 landen, 13 branches en 9 beroepen. Hieruit blijkt dat hoger opgeleiden professionals wereldwijd nog gewilder worden, vooral in de handel/transport, educatie, zorg en techniek. Het Noordelijk halfrond heeft te grootste tekort: door demografische ontwikkelen (zoals heftige vergrijzing) zijn meer dan 60 miljoen talenten nodig. Het zuidelijk halfrond daarentegen heeft talent genoeg. Alleen hebben zij sterkere opleiding nodig: zo zijn slechts 25% van hoger opgeleiden professionals uit India voldoende geschoold om in mutinationals te werken.