Veel leidinggevenden zullen het dilemma herkennen: je wil de innovatiekracht van je team stimuleren, maar voelt tegelijkertijd de druk van de directie of inspectie om ook de performance en kwaliteit van je organisatie te borgen en versterken. Prof. Joseph Kessels maakt dit dilemma in de collegetour van studio L&D heel inzichtelijk.

Volgens hem gaat Innovatiekracht uit van nieuwsgierigheid, betekenisvol werken, self efficacy, gedrevenheid, onderzoek, autonomie en vertrouwen. Performanceverbetering daarentegen wordt sterker gevoed door prestatie afspraken, gehoorzaamheid, centrale aansturing, toezicht en administratie.

In veel organisaties eet nummer 2 de eerste op. Joseph hield een warm pleidooi voor het versterken van innovatiekracht door gespreid leiderschap en aanspreken van intrinsieke motivatie. Onder andere vanuit de bekende motivatietheorie van Ryan en Deci, waar Rutger Bregman voor de Correspondent een sterk artikel over schreef.

Wat ik mooi vond was het gesprek over de mate waarin je controle als organisatie durft los te laten. Kun je leiderschap echt spreiden? Welke (negatieve) rol spelen vastgestelde functiehuizen en promoties daarin? Wat betekent het voor de vaardigheden die mensen nodig hebben?

Ik merk vaak dat mensen niet aangestuurd hoeven worden, maar er moet wel iets zijn dat hen verbindt en hen samen op koers houdt. Joseph stelde in dat kader een aantal mooie teamvragen: Wat willen we realiseren? Welke bijdrage willen we leveren? Wanneer doen we het goed? Waarom werken we samen?

Tot slot gaf hij ons ook een aantal kijktips mee waaronder deze geniale video over leercultuur.