Radboud Universiteit – onderwijs voor professionals standard

‘Leren houdt niet op bij het afstuderen aan de universiteit. Academici ontwikkelen zich hun leven lang‘, zo schrijft de Radboud Universiteit in het nieuwe strategische plan. Binnen Radboud Academy, waarin het onderwijs voor professionals uit de faculteiten samenkomt, verbind ik wetenschappers uit de universiteit rondom actuele thema’s om samen een modulair aanbod voor professionals te ontwikkelen. Onderwijs voor professionals vraagt iets totaal anders van je organisatie, je onderwijs en je docenten dan onderwijs voor studenten. Ik begeleid faculteiten bij deze verandering en help hun onderwijsidee tot werkelijkheid te maken. Dat doe ik o.a. door met opdrachtgevers hun ideeën scherp te krijgen, door behoefte onderzoek uit te voeren onder potentiële deelnemers en betekenisvol (online) onderwijs en podcasts voor professionals te ontwerpen ...

Continue Reading

Universiteit Utrecht – op weg naar een lerende organisatie standard

Voor alle collega’s van de ondersteunende diensten binnen een faculteit van de Universiteit Utrecht ontwikkel ik samen met een team van faculteitscollega’s REBOOT: een 2-jarig programma waarin we samenwerkingen in en tussen teams versterken en professionele vaardigheden verder ontwikkelen. We faciliteren ontmoetingen en ontwikkelmogelijkheden, zoals lunchlezingen in samenwerking met wetenschappers uit de faculteit, meeloopdagen, eigen podcasts, (online) trainingen, teamcoaching en reflectiemomenten. Kunst speelt in dit programma een belangrijke rol. We werken samen met schrijvers, dichters, theatermakers en muzikanten om elkaar beter te leren kennen, ontwikkeling en de kern van je werk bespreekbaar te maken en daarop te reflecteren. Dat wat filosofe Joke Hermsen het sublieme van de kunst noemt en ‘de verbinding die de kunst tot stand kan brengen en ...

Continue Reading

Universiteit Utrecht – onderwijs voor professionals standard

Binnen de universiteit Utrecht begeleid ik faculteiten in het ontwikkelen van een LifeLong Learning aanbod voor professionals. Onderwijs voor professionals vraagt iets totaal anders van je organisatie, je onderwijs en je docenten dan onderwijs voor studenten. Ik begeleid faculteiten bij deze verandering en help hun onderwijsidee tot werkelijkheid te maken. Dat doe ik o.a. met opdrachtgevers hun ideeën scherp te krijgen, onze beide inzichten te combineren en samen te brengen tot 1 masterplan, door behoefte onderzoek uit te voeren onder potentiële deelnemers, passende leersituaties voor professionals te ontwerpen en mee te denken over de meest geschikte organisatie- en busisnessmodellen. Opdrachtgevers van de Universiteit Utrecht zeggen over mij: “Michelle heeft ons geholpen een gigantische stap voorwaarts te zetten in ons denken over en doen in het ...

Continue Reading

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!