Radboud Universiteit – onderwijs voor professionals standard

‘Leren houdt niet op bij het afstuderen aan de universiteit. Academici ontwikkelen zich hun leven lang‘, zo schrijft de Radboud Universiteit in het nieuwe strategische plan. Binnen Radboud Academy, waarin het onderwijs voor professionals uit de faculteiten samenkomt, verbind ik wetenschappers uit de universiteit rondom actuele thema’s om samen een modulair aanbod voor professionals te ontwikkelen. Onderwijs voor professionals vraagt iets totaal anders van je organisatie, je onderwijs en je docenten dan onderwijs voor studenten. Ik begeleid faculteiten bij deze verandering en help hun onderwijsidee tot werkelijkheid te maken. Dat doe ik o.a. door met opdrachtgevers hun ideeën scherp te krijgen, door behoefte onderzoek uit te voeren onder potentiële deelnemers en betekenisvol (online) onderwijs en podcasts voor professionals te ontwerpen ...

Continue Reading

Jeroen Bosch – leren in en van het zorgnetwerk standard

Hoe bereid je verpleegkundigen voor op de nieuwe zorg die steeds meer interprofessioneel en in het netwerk – in plaats van uitsluitend binnen het ziekenhuis – georganiseerd. In opdracht van het Jeroen Bosch Ziekenhuis en Avans Hogeschool, die de opleidingssamenwerking Wederkerig Investeren zijn aangegaan, ontwikkel ik met een team van docenten en beleidsadviseurs een bredere verpleegkunde opleiding binnen de werkpraktijk. Studenten krijgen tijdens hun stageperiode de mogelijkheid om vanuit een concreet vraagstuk met de patiënt mee het zorgnetwerk in te gaan om zo beter en diepgaander zicht te krijgen op de belevingswereld van de patiënt en collega’s van partnerorganisaties.

Continue Reading

VSNU – leergang voor universiteitsbestuurders standard

Het vraag veel om als universiteit Bestuurders van universiteiten zien zich voor flinke eisen gesteld wat betreft hun leiderschap en inzichten in o.a. governance, wet- en regelgeving, missievorming en (inter)nationale positionering, bekostiging, informatie-, verander- en risicomanagement. De VSNU is daarom in 2020 gestart met de leergang Governing the University in the 21st Century, waarin decanan en CvB-leden uit 12 universiteiten in Nederland deelnemen. Deze leergang wordt door de programmacommissie onder projectleiderschap van Prof. Marijk van der Wende ontwikkeld. Ik ben lid van de programmacommissie waarin we samen het onderwijs ontwerpen, evalueren en versterken.

Continue Reading

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!