Radboud Universiteit – onderwijs voor professionals standard

‘Leren houdt niet op bij het afstuderen aan de universiteit. Academici ontwikkelen zich hun leven lang‘, zo schrijft de Radboud Universiteit in het nieuwe strategische plan. Binnen Radboud Academy, waarin het onderwijs voor professionals uit de faculteiten samenkomt, verbind ik wetenschappers uit de universiteit rondom actuele thema’s om samen een modulair aanbod voor professionals te ontwikkelen. Onderwijs voor professionals vraagt iets totaal anders van je organisatie, je onderwijs en je docenten dan onderwijs voor studenten. Ik begeleid faculteiten bij deze verandering en help hun onderwijsidee tot werkelijkheid te maken. Dat doe ik o.a. door met opdrachtgevers hun ideeën scherp te krijgen, door behoefte onderzoek uit te voeren onder potentiële deelnemers en betekenisvol (online) onderwijs en podcasts voor professionals te ontwerpen ...

Continue Reading

Universiteit Utrecht – onderwijs voor professionals standard

Binnen de universiteit Utrecht begeleid ik faculteiten in het ontwikkelen van een LifeLong Learning aanbod voor professionals. Onderwijs voor professionals vraagt iets totaal anders van je organisatie, je onderwijs en je docenten dan onderwijs voor studenten. Ik begeleid faculteiten bij deze verandering en help hun onderwijsidee tot werkelijkheid te maken. Dat doe ik o.a. met opdrachtgevers hun ideeën scherp te krijgen, onze beide inzichten te combineren en samen te brengen tot 1 masterplan, door behoefte onderzoek uit te voeren onder potentiële deelnemers, passende leersituaties voor professionals te ontwerpen en mee te denken over de meest geschikte organisatie- en busisnessmodellen. Opdrachtgevers van de Universiteit Utrecht zeggen over mij: “Michelle heeft ons geholpen een gigantische stap voorwaarts te zetten in ons denken over en doen in het ...

Continue Reading

VSNU – leergang voor universiteitsbestuurders standard

Het vraag veel om als universiteit Bestuurders van universiteiten zien zich voor flinke eisen gesteld wat betreft hun leiderschap en inzichten in o.a. governance, wet- en regelgeving, missievorming en (inter)nationale positionering, bekostiging, informatie-, verander- en risicomanagement. De VSNU is daarom in 2020 gestart met de leergang Governing the University in the 21st Century, waarin decanan en CvB-leden uit 12 universiteiten in Nederland deelnemen. Deze leergang wordt door de programmacommissie onder projectleiderschap van Prof. Marijk van der Wende ontwikkeld. Ik ben lid van de programmacommissie waarin we samen het onderwijs ontwerpen, evalueren en versterken.

Continue Reading

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!