Een nieuwe school in Berg en Dal standard

Isa Claassens en ik zijn vier jaar lang intensief bezig geweest met de oprichting van een nieuwe basisschool in de gemeente Berg en Dal. Binnen onze school hadden we als doel onderwijs te ontwikkelen dat oog heeft voor de persoonlijke ontwikkeling van elk kind en aansluit bij het ritme van je gezin. Hiervoor zouden we 50 weken per jaar, van maandag tot en met vrijdag van 08.00 – 18.00 uur open zijn. Ondanks dat de oprichting van een volledig nieuwe school als ouderinitiatief in de praktijk vrijwel onmogelijk is, werd de school in juni 2017 met 10 van de 11 gemeenteraadspartijen goed gekeurd en gaf in 2018 het Ministerie van OC&W groen licht. Door veranderde regelgeving kon de school, bizar ...

Continue Reading

NFU – landelijke master Kwaliteit en Veiligheid in Zorg standard

Vanaf september 2014 is er voor professionals in de zorg een masteropleiding kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg: de NFU-master KVP. Inmiddels start al weer de vierde lichting van deze opleiding. Vanuit het kernteam met dr. Hub Wollersheim en dr. Marion Verduijn, begeleidde ik de docententeams uit 8 universitaire ziekenhuizen in de ontwikkeling van deze landelijke postinitiele masteropleiding. Ik formuleerde samen met hen een gezamenlijk gedragen onderwijsvisie, didactische kaders, curriculumopbouw en ik werkte aan de kwaliteitszorg, opleidingsorganisatie, -financiën en -communicatie. De opleiding is gestart met 25 ervaren medisch specialisten en verpleegkundigen als deelnemers en succesvol geaccrediteerd door de NVAO.

Continue Reading

Radboudumc – blended learning kwetsbare ouderen standard

Vanuit de afdeling geriatrie van het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen, ontwikkelde ik een leeromgeving rondom de zorg voor deze kwetsbare ouderen. Hierbij gaf ik leiding aan een multidisciplinair team van een senior verpleegkundige, artsen en implementatiecoördinatoren. De blended leeromgeving bestaat uit een combinatie van: (online) coaching on the job e-learning met assessment online forum korte trainingsbijeenkomsten Deze leeromgeving ontwikkelden we voor artsen en verpleegkundigen van verschillende afdelingen binnen en buiten het ziekenhuis. Hij wordt, ruim acht jaar na ontwikkeling, nog steeds door verschillende zorginstellingen in de regio benut. Dit project maakt deel uit van een groot maatschappelijk programma om de zorg voor ouderen, vanuit verzorgingstehuizen, fysiotherapeuten, ziekenhuizen, huisartsen en gemeenten te te verbinden.  

Continue Reading

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!