Universiteit Utrecht – op weg naar een lerende organisatie standard

Voor alle collega’s van de ondersteunende diensten binnen een faculteit van de Universiteit Utrecht ontwikkel ik samen met een team van faculteitscollega’s REBOOT: een 2-jarig programma waarin we samenwerkingen in en tussen teams versterken en professionele vaardigheden verder ontwikkelen. We faciliteren ontmoetingen en ontwikkelmogelijkheden, zoals lunchlezingen in samenwerking met wetenschappers uit de faculteit, meeloopdagen, eigen podcasts, (online) trainingen, teamcoaching en reflectiemomenten. Kunst speelt in dit programma een belangrijke rol. We werken samen met schrijvers, dichters, theatermakers en muzikanten om elkaar beter te leren kennen, ontwikkeling en de kern van je werk bespreekbaar te maken en daarop te reflecteren. Dat wat filosofe Joke Hermsen het sublieme van de kunst noemt en ‘de verbinding die de kunst tot stand kan brengen en ...

Continue Reading

Jeroen Bosch – leren in en van het zorgnetwerk standard

Hoe bereid je verpleegkundigen voor op de nieuwe zorg die steeds meer interprofessioneel en in het netwerk – in plaats van uitsluitend binnen het ziekenhuis – georganiseerd. In opdracht van het Jeroen Bosch Ziekenhuis en Avans Hogeschool, die de opleidingssamenwerking Wederkerig Investeren zijn aangegaan, ontwikkel ik met een team van docenten en beleidsadviseurs een bredere verpleegkunde opleiding binnen de werkpraktijk. Studenten krijgen tijdens hun stageperiode de mogelijkheid om vanuit een concreet vraagstuk met de patiënt mee het zorgnetwerk in te gaan om zo beter en diepgaander zicht te krijgen op de belevingswereld van de patiënt en collega’s van partnerorganisaties.

Continue Reading

Universiteit Utrecht – onderwijs voor professionals standard

Binnen de universiteit Utrecht begeleid ik faculteiten in het ontwikkelen van een LifeLong Learning aanbod voor professionals. Onderwijs voor professionals vraagt iets totaal anders van je organisatie, je onderwijs en je docenten dan onderwijs voor studenten. Ik begeleid faculteiten bij deze verandering en help hun onderwijsidee tot werkelijkheid te maken. Dat doe ik o.a. met opdrachtgevers hun ideeën scherp te krijgen, onze beide inzichten te combineren en samen te brengen tot 1 masterplan, door behoefte onderzoek uit te voeren onder potentiële deelnemers, passende leersituaties voor professionals te ontwerpen en mee te denken over de meest geschikte organisatie- en busisnessmodellen. Opdrachtgevers van de Universiteit Utrecht zeggen over mij: “Michelle heeft ons geholpen een gigantische stap voorwaarts te zetten in ons denken over en doen in het ...

Continue Reading

VSNU – leergang voor universiteitsbestuurders standard

Het vraag veel om als universiteit Bestuurders van universiteiten zien zich voor flinke eisen gesteld wat betreft hun leiderschap en inzichten in o.a. governance, wet- en regelgeving, missievorming en (inter)nationale positionering, bekostiging, informatie-, verander- en risicomanagement. De VSNU is daarom in 2020 gestart met de leergang Governing the University in the 21st Century, waarin decanan en CvB-leden uit 12 universiteiten in Nederland deelnemen. Deze leergang wordt door de programmacommissie onder projectleiderschap van Prof. Marijk van der Wende ontwikkeld. Ik ben lid van de programmacommissie waarin we samen het onderwijs ontwerpen, evalueren en versterken.

Continue Reading

Een nieuwe school in Berg en Dal standard

Isa Claassens en ik zijn vier jaar lang intensief bezig geweest met de oprichting van een nieuwe basisschool in de gemeente Berg en Dal. Binnen onze school hadden we als doel onderwijs te ontwikkelen dat oog heeft voor de persoonlijke ontwikkeling van elk kind en aansluit bij het ritme van je gezin. Hiervoor zouden we 50 weken per jaar, van maandag tot en met vrijdag van 08.00 – 18.00 uur open zijn. Ondanks dat de oprichting van een volledig nieuwe school als ouderinitiatief in de praktijk vrijwel onmogelijk is, werd de school in juni 2017 met 10 van de 11 gemeenteraadspartijen goed gekeurd en gaf in 2018 het Ministerie van OC&W groen licht. Door veranderde regelgeving kon de school, bizar ...

Continue Reading

Radboud Universiteit – accelerator voor zorginnovatie standard

Project learning, self directed learning en practice based education zijn termen die veel genoemd worden als het gaat om onderwijsinnovatie. Maar hoe pas je ze in de praktijk toe? In het onderwijsinnovatieproject Get Real werken studenten van Biomedische Wetenschappen en Geneeskunde binnen de Radboud Universiteit als “Think tanks” voor grote en reële opdrachtgevers uit de praktijk. In verschillende masterclasses worden zij klaargestoomd om in teams lastige praktijkvraagstukken op een vernieuwende manier te onderzoeken. Ik coördineerde en bedacht samen met onderwijsinnovator Jur Koksma dit project in opdracht van docent Rob Reuzel en Reshape directeur Lucien Engelen.

Continue Reading

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!