Portfolio

Universiteit Utrecht – onderwijs voor professionals

Binnen de universiteit Utrecht begeleid ik faculteiten in het ontwikkelen van een LifeLong Learning aanbod voor professionals. Onderwijs voor professionals vraagt iets totaal anders van je organisatie, je onderwijs en je docenten dan onderwijs voor studenten. Ik begeleid faculteiten bij deze verandering en help hun onderwijsidee tot werkelijkheid te maken. Dat doe ik o.a. met opdrachtgevers hun ideeën scherp te krijgen, onze beide inzichten te combineren en samen te brengen tot 1 masterplan, door behoefte onderzoek uit te voeren onder potentiële deelnemers, passende leersituaties voor professionals te ontwerpen en mee te denken over de meest geschikte organisatie- en busisnessmodellen.

Opdrachtgevers van de Universiteit Utrecht zeggen over mij:

Michelle heeft ons geholpen een gigantische stap voorwaarts te zetten in ons denken over en doen in het leren van professionals. We hadden hele verschillende ideeën als team. Michelle wist onze visies bij elkaar te brengen en heeft ons, als opdrachtgevers van drie verschillende faculteiten, in staat gesteld het juiste gesprek te voeren.  Michelle zorgt voor ‘garen op de klos’.”

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!