Categories ArchivesOnderwijs

Hoe het ons bijna lukte een nieuwe school te starten standard

Isa Claassens en ik startten vier jaar geleden met de oprichting van een nieuwe basisschool die 50 weken per jaar onderwijs biedt dat aansluit bij het ritme van kind en gezin. Hoewel het onmogelijk leek, lukte het ons bijna. De afgelopen jaren hebben ons nog beter doen inzien wat er nodig is om van idee naar werkelijkheid te komen. In deze blog delen we vijf van onze pioniersinzichten graag met je. 

Continue Reading

Op expeditie voor een nieuwe school image

Isa Claassens en ik zitten nog met blosjes op de wangen na een hele toffe avond. Voor onze nieuwe basisschool gingen we op kennismakingsexpeditie met geïnteresseerde ouders. We hadden er natuurlijk voor kunnen kiezen de school met een powerpoint te presenteren, maar veel waardevoller vonden we het om samen onze school te ervaren. Een school waar we 50 weken per jaar onderwijs op maat bieden en ouders, kinderen en leerkrachten meedenken en meebeslissen. En een school waar we niet alleen in, maar ook buiten de school leren. Tijdens de expeditie spraken ouders over wat zij belangrijk vinden voor onze school die in 2019 in Beek-Ubbergen mag starten. Waar Isa en ik 3,5 jaar geleden nog met z’n tweeën begonnen, waren ...

Continue Reading

Hoe kun je in een specialistische opleiding toch verbreden? image

Acht deeltijdstudenten HBO verpleegkunde gingen afgelopen jaar met patiënten mee de zorgketen in. Met als doel hun blik op hun vak, hun patiënten en hun organisatie te verbreden. Dit deden ze aan de hand van hun eigen leervragen. Hoe ervaren bijvoorbeeld vluchtelingen onze zorg? Hoe verloopt de overgang van ziekenhuis naar thuiszorg? Twee coaches vanuit Avans Hogeschool en het Jeroen Bosch Ziekenhuis ondersteunden hen hierbij. Zowel in de zoektocht naar de juiste vraag en het (durven) leggen en aanboren van contacten in je netwerk als het interpreteren en presenteren van je inzichten en verwondering. Dit ontdekkingstraject, genaamd ‘Op Verkenning In de Keten’ (OVIK) ontwikkelde ik samen met een team van docenten en opleiders werkzaam binnen Avans Hogeschool en het Jeroen ...

Continue Reading

Beste (aankomend) minister van onderwijs: onze aanvraag voor een nieuwe basisschool komt er aan! image

Donderdag 15 juni steunde een overweldigende meerderheid van de gemeenteraad in Berg en Dal onze aanvraag voor een nieuwe basisschool, die 50 weken per jaar open is om onderwijs op maat te bieden. Met vrijwel raadsbrede steun werd het amendement, dat inging tegen het negatieve collegebesluit, aangenomen. Huh, wacht even, maar jij werkt toch als zelfstandige in het hoger onderwijs? Klopt, als opleidingskundige begeleid ik pioniers binnen o.a. de Universiteit van Utrecht, het Jeroen Bosch Ziekenhuis en het Radboudumc in het waarmaken van onderwijsvernieuwing en in het ontwikkelen van onderwijs voor studenten en professionals. Ruim 2,5 jaar geleden ontstond echter het idee voor een nieuwe basisschool. Ok, hoe dat zo?  Toen ik zelf moeder werd, begon ik na te denken ...

Continue Reading

Waarom innoveren zo lastig kan zijn standard

Veel leidinggevenden zullen het dilemma herkennen: je wil de innovatiekracht van je team stimuleren, maar voelt tegelijkertijd de druk van de directie of inspectie om ook de performance en kwaliteit van je organisatie te borgen en versterken. Prof. Joseph Kessels maakt dit dilemma in de collegetour van studio L&D heel inzichtelijk. Volgens hem gaat Innovatiekracht uit van nieuwsgierigheid, betekenisvol werken, self efficacy, gedrevenheid, onderzoek, autonomie en vertrouwen. Performanceverbetering daarentegen wordt sterker gevoed door prestatie afspraken, gehoorzaamheid, centrale aansturing, toezicht en administratie. In veel organisaties eet nummer 2 de eerste op. Joseph hield een warm pleidooi voor het versterken van innovatiekracht door gespreid leiderschap en aanspreken van intrinsieke motivatie. Onder andere vanuit de bekende motivatietheorie van Ryan en Deci, waar Rutger Bregman voor ...

Continue Reading

Het is waar, ik wil een nieuwe basisschool oprichten standard

Isa Claassens en ik hebben bij de gemeente Berg en Dal het plan ingediend om een nieuwe school op te richten. Wij willen onderwijs op maat bieden. Onderwijs dat oog heeft voor de persoonlijke ontwikkeling van elk kind en aansluit bij het ritme van je gezin. Dat kan, omdat wij 50 weken per jaar, van maandag tot en met vrijdag van 08.00 – 18.00 uur open zijn. Hierin volgen we het succesvolle voorbeeld van De School in Zandvoort. De gemeente buigt zich nu over ons plan en de benodigde bevolkingsprognoses. We verwachten in de zomer hun beslissing te vernemen. Mocht je in de tussentijd meer willen weten of ben je geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op!

Continue Reading

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!