Portfolio

Jeroen Bosch – transmuraal opleiden verpleegkundigen

De wereld, de gezondheidszorg en de rol van ziekenhuizen verandert.  We weten dat de rol van verpleegkundigen mee verandert en dat we ons moeten voorbereiden op de toekomst. Een toekomst, waarin de zorg steeds vaker interprofessioneel en in de keten is georganiseerd.  Maar hoe doe je dat? Hoe bereid je verpleegkundigen daar op voor?

In opdracht van het Jeroen Bosch Ziekenhuis en Avans Hogeschool, die de opleidingssamenwerking Wederkerig Investeren zijn aangegaan, ontwikkel ik met een team van docenten en beleidsadviseurs een bredere verpleegkunde opleiding binnen de werkpraktijk. Studenten krijgen tijdens hun stageperiode de mogelijkheid om vanuit een concreet vraagstuk met de patiënt mee de keten in te gaan om zo beter en diepgaander zicht te krijgen op de belevingswereld van de patiënt en collega’s van partnerorganisaties.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!